Om oss

Vi känner alla till hur det kan vara att försöka hitta rätt väg och rätt avfart i ett sommarstugeområde man aldrig förr varit i närheten av. Ofta är man inte hjälpt av de skyltar som man hittar längs vägen. De kan, i den mån de överhuvudtaget är läsbara, lika väl peka mot något som inte längre är aktuellt. Det mesta förändras över tid. Processen påminner starkt om hur en företagare kan känna inför att hitta farbara vägar för framtiden. Se Ackra som en vägvisare som har en aktuell karta och känner till terrängen. Och finns det inga befintliga vägar så kan vi tillsammans överväga att bryta nya. Låt oss berätta mer.

Ackras tre huvudsakliga affärsområden…

Som utgångspunkt i presentationer av Ackras verksamhet och vid samtal med presumtiva företag och företagare brukar vi identifiera tre typiska områden som vår kärnkompetens. Dock är det så att dessa tre har kontaktytor mot varandra och ofta mer eller mindre kombineras och går in i varandra. Och minst lika ofta krävs ytterligare kompetenser för att sy ihop en lösning för varje specifikt case. Varje företag, varje företagare och definitivt varje tanke och vision är unik. Affärsområdena är i praktiken fler. Och bredare.

Företagsutveckling

Företagsförvärv

Generationsväxling

…som kan anpassas. För dina unika behov

Det är dina behov som styr hur vi tillsammans kan lösa uppgiften. Vi har en gedigen kompetens inom ekonomi i grundorganisationen, som till vardags består och sköts av två personer. Men även om Ackras organisation är slimmad så rymmer den, genom skalbarhet och nätverk, kompetenser inom de flesta områden som både vi och du som företagare kan tänkas ha nytta av under arbetet. Det är tryggt och användbart att veta att det finns en välfylld verktygslåda med extra allt i bagaget då ditt företag och/eller dina visioner ska byggas och utvecklas. Eller hur?

Det är vi som är Ackra

Eller rättare sagt, det vi som är Ackras ansikte utåt och som, då vi inte är ute hos våra kunder, sitter på kontoret på Kanalgatan 59. Det är vi som svarar i telefon och på dina mejl till vardags.

Håkan Pettersson, VD

Boende i Skellefteå men född och uppvuxen i Vebomark. Civilekonom med mångårig erfarenhet av företag och företagsinvesteringar.

Telefon: 070-509 75 71

Mejl: hakan.pettersson@ackrainvest.se

Åsa Kärr, Investment Manager

Skellefteåbo. Civilekonom med mångårig erfarenhet inom företagsrådgivning, bank och finans.

Telefon: 070-670 30 59

Mejl: asa.karr@ackrainvest.se

Lena Hägg, CFO/Controller

Boende i Skellefteå och uppvuxen i Ånäset. Lång erfarenhet som konsult inom ekonomi mot små och medelstora företag.

Telefon: 070-588 37 42

Mejl: lena.hagg@ackrainvest.se

Lokalt och stabilt ägande

Ackra Invest ägs av Skellefteå Kraft ochRegion Västerbotten. Två aktörer som värnar välmående, utveckling och tillväxt i regionen. Att ha dessa krafter i ryggen stärker oss i vårt arbete och är en trygghet för dig vid ett samarbete med Ackra.

Skellefteå Kraft

Två röster från vardagens verklighet

Vi förstår att många tycker och tror att investmentbolag är sådant man ska akta sig för att ha göra med. Det finns helt enkelt en skepsis mot att släppa in krafter man inte riktigt litar på i det bolag man med stor möda och, många gånger, stora uppoffringar har byggt upp. Den rädslan är förståelig, och i vissa fall också kanske befogad. Och denna sunda tveksamhet till det du inte känner till har sannolikt hjälpt dig fatta beslut som företagare, beslut som gjort ditt företag till vad det är. Men nu har du kommit till en punkt i företagandet där din egna beslutsförmåga kanske inte riktigt räcker till.

Här nedan har vi låtit två företagare, som har det gemensamt att de varit i samma situation som du, uttrycka hur samarbetet med Ackra fungerar.

"

Jag har svårt att se att köpet, expansionen, flytten och pånyttfödelsen av Eson Maskin skulle ha kunna genomföras på ett bättre och tryggare sätt. Ackra har genom hela processen varit genuint intresserade och engagerade. De har ett suveränt upplägg där de bidrar med kunskap och agerar bollplank då vi har behov av det. De lägger sig inte i den dagliga verksamheten men öppnar våra ögon och hjälper oss att utvecklas i en takt som passar oss båda.

Joel Nilsson, VD Eson Maskin AB

"

Skulle jag sammanfatta Ackra med tre ord så skulle det bli engagemang, etik och moral. Ackra är enormt samarbetsvilliga och jobbar verkligen för att på alla sätt hjälpa till att främja vår verksamhet på Underhållsteknik Nord. Men det sker ändå i den takt och omfattning som passar oss. Vi är verkligen jättenöjda, inte minst med deras förmåga att vara bollplank och genom ord och handling kunna få oss själva att hitta riktningen framåt.

Tobias Holmström, VD Underhållsteknik Nord AB